Inhalatie Instituut Nederland

Kennis en vaardigheden verbeteren bij inhalatietherapie

Over Inhalatie
Instituut Nederland (IIN)

Over Inhalatie Instituut Nederland

Introductie

Wanneer het aankomt op inhalatietherapie is het van enorm belang de kennis en vaardigheden bij zorgverleners én patiënten in Nederland te verbeteren. Al vele jaren zetten drie betrokken organisaties zich in om deze verbetering te faciliteren.

Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School (IMIS), de Inhaler Research Workgroup (IRW) en Stichting Inhalatie Technologie Werkgroep (ITW) startten al in 2019 gesprekken met elkaar om de wenselijkheid en mogelijke voordelen van een potentiële samenwerking te verkennen.

Samenwerking

Dit heeft geleid tot korte, maar relevante rapporten waarin missie, visie, aanpak en diverse kenmerken van elk van deze organisaties zijn beschreven. Na overeenstemming en gebleken compatibiliteit hebben de besturen van deze drie organisaties besloten om een formeel samenwerkingsverband op te richten.

Onder de werktitel Inhalatie Instituut Nederland (IIN) zullen de partijen samenwerken om gezamenlijke doelen te bereiken en de collectieve kennis te verbeteren.

Achtergrond

Achtergrond

Behandeling

Voor meer dan een miljoen patiënten met astma en COPD in Nederland is Inhalatiemedicatie dé hoeksteen van de farmacologische behandeling. Het evidente voordeel is een gerichte lokale toediening met minimale systemische blootstelling en bijwerkingen. Diverse factoren bepalen het resultaat van de medicamenteuze behandeling bij iedere individuele patiënt. Enkele belangrijke elementen zijn:

Medicatieklasse – Aangaande het specifieke molecuul en de balans tussen effecten en bijwerkingen.
Toedieningsvorm – Welke toedieningsvorm is geschikt en hoe gebruik je deze technisch optimaal.
Therapietrouw – Het innemen volgens voorschrift.

Deze elementen leiden tot een optimale match tussen patiënt en inhalator, inclusief medicijn, en correct gebruik met een hoge therapietrouw.

De juiste inhalatietechniek

Het (blijven) beheersen van de juiste inhalatietechniek met een bepaalde inhalator is niet vanzelfsprekend. Verder is de therapietrouw met betrekking tot inhalatiemedicatie laag. Daarnaast maakt zeker meer dan 50% van alle patiënten maakt één of meer fouten, ongeacht de toedieningsvorm. De meeste patiënten maken doorgaans zelfs meer dan één fout. Sommige fouten hebben een groter effect op de uiteindelijke longdepositie. Deze ‘critical errors’ beinvloeden de klinische uitkomst op andere wijze dan kleinere fouten.

Een surplus aan fouten kan leiden tot minder ziektecontrole en meer exacerbaties. Bovendien kunnen deze fouten effect hebben op de maatschappelijke participatie van longpatiënten. Vanzelfsprekend is de verminderde deelneming aan school, arbeid en andere belangrijke activiteiten in de samenleving onwenselijk.

Gebruik van inhalatiemedicatie verbeteren

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bij voorschrijvers en andere zorgverleners de kennis over inhalatiemedicatie, de vaardigheden bij het gebruik van inhalatoren, en de overdracht van kennis en vaardigheden vaak niet optimaal zijn. Bovendien zijn de processen voor optimaal gebruik van inhalatiemedicatie niet altijd optimaal ontworpen. Hier valt dus nog veel winst te behalen.

Er zijn drie belangrijke mogelijkheden om het gebruik van inhalatiemedicatie te verbeteren:

  • Verbetering van de kennis en technologische – en didactische vaardigheden van de zorgverleners.
  • Verbetering van de kennis, vaardigheden en therapietrouw van de patiënten.
  • Verbeteren van (zorg)processen, innovatie, doelmatigheid, gedrag, maatschappelijk bewustzijn en advies aan relevante stakeholders.

Missie, visie
en doelen

Missie, visie en doelen van IIN

Missie

De optimalisatie van het gebruik van inhalatiemedicatie in Nederland. Centraal staat de verbetering van kennis, vaardigheden en therapietrouw bij patiënten, kennis en vaardigheden op technologisch en didactisch gebied bij zorgverleners en optimalisatie van (zorg)processen, doelmatigheid en patiënt uitkomsten.

Visie

Het optimaal gebruik van inhalatiemedicatie en een hoge therapietrouw bij patiënten die inhalatiemedicatie gebruiken, leidt tot een betere ziektecontrole, vermindering van medische consumptie en het vermijden van onnodig opschalen van medicatie.

Hoe ziet het IIN eruit

Het IIN is een alliantie waarin IMIS, IRW en SITW samenwerken op het gebied van zorg, onderwijs en nascholing. De organisatie verricht wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot inhalatiemedicatie, nieuwe ontwikkelingen en innovatie. Het INN richt zich op inhalatiemedicatie en in het bijzonder op inhalatoren die worden gebruikt bij de behandeling van patiënten met astma en COPD.

De activiteiten van het IIN zijn te clusteren onder drie pijlers:

  • Kennisbank
  • Onderwijs/nascholing
  • Wetenschappelijk onderzoek

Bestuur en
raad van toezicht

Bestuur

Richard Dekhuijzen

Richard Dekhuijzen

Voorzitter
Janwillem Kocks

Janwillem Kocks

Penningsmeester
Paul Hagedoorn

Paul Hagedoorn

Bestuurslid
Titia Klemmeier

Titia Klemmeier

Secretaris
Job van Boven

Job van Boven

Bestuurslid
Job van der Palen

Job van der Palen

Bestuurslid

Raad van Toezicht

Wim van Aalderen

Wim van Aalderen

Jean Muris

Jean Muris